Tietosuojaseloste

Tämän selosteen tarkoituksena on kertoa käytännöistä, joita Arvorakentajat Oy noudattaa henkilötietojen keräämisessä, käsittelyssä ja suojauksessa sekä oikeuksista, joita rekisteröidyillä henkilöillä on tietojen hallinnoimisessa.

REKISTERINPITÄJÄ

• Arvorakentajat Oy
• Y: 1636455-4
• c/o Yrityspalvelu ITU, Tyyni Tuulion katu 1, 39930 KARVIA

KUINKA JA MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA

Keräämme henkilötietoja, joita Arvorakentajat Oy tarvitsee:
• työntekijöidensä työsuhteen hoitamiseksi
• rekrytoinnissa tarvittavia henkilötietoja
• asunnon- tai osakkeen ostajien henkilötietoja
• yritysten tai yksityisten henkilöiden tietoja asiakasrekistereitä varten, mikäli yritys tai asiakas esittää kiinnostuksensa Arvorakentajien tuotantoa kohtaan
• tilaajien yritys-/ henkilötietoja viranomaisia varten
• aliurakoitsijoiden yritys- / henkilötietoja viranomaisia varten
• sopimuskumppaneiden yritys-/ henkilötietoja viranomaisia varten

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään henkilön/yrityksen esittäessään kiinnostusta Arvorakentajat Oy:tä kohtaan.

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

Asiakaspalvelu ja kehittäminen: Käytämme henkilötietoja laadukkaiden asiakaspalveluiden tuottamiseksi. Lisäksi käytämme henkilötietoja ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita ja kehittääksemme edelleen liiketoimintaamme, palveluitamme ja niihin liittyviä prosesseja.

Viestintä ja markkinointi: Käytämme henkilötietoja tiedottamiseen ja markkinointiin kuitenkin siten, että markkinoinnin kohderyhmät muodostetaan ensisijaisesti hanke- tai kohdekohtaisesti niiden yritys- tai henkilötietojen perusteella, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta Arvorakentajia kohtaan.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja turvallisuuden edistäminen: Käytämme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteiden, kuten työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi. Tarvittaessa voimme käyttää henkilötietoja myös vahinkojen ja väärinkäytösten havaitsemiseksi tai estämiseksi.

Edellä mainittujen lisäksi voimme myös käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi, kuitenkin siten että käsittelyä tehdään vain tarvittavassa laajuudessa eikä tietoja yhdistellä käyttötarkoituksen kannalta sopimattomalla tavalla.

KUINKA TURVAAMME HENKILÖTIETOSI

Arvorakentajat Oy käyttää sivustollaan alan standardien mukaisia palomuureja ja tunnistamisjärjestelmiä suojatakseen yksityisten tietojesi luottamuksellisuutta.

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI

• Alatalot Oy:n konserniin kuuluville yhtiöille tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin.
• Kolmansille osapuolille, jotka tuottavat asiakaspalvelua puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.
• Eri hankkeiden rahoittajatahoille raportoinnin yhteydessä.
• Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä.
• Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Arvorakentajat Oy ei säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON

• Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.
• Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
• Kieltää henkilötietojesi käyttö ja luovuttaminen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen ja käsittelyn salliminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun, käyttöönoton tai käyttämisen edellytys. Yritys varaa oikeuden keskeyttää palveluiden tarjoamisen tai estää pääsyn palveluihin, mikäli rekisteröity ei anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaatii niiden poistamista.

Jos olemme mielestäsi toimineet tämän tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus valittaa asiasta meille, tietosuojavaltuutetulle tai viestintävirastolle.

KUINKA SAAT MEIHIN JA VIRANOMAISIIN YHTEYDEN

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset, voit osoittaa meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@arvorakentajat.fi
Samaan osoitteeseen voit osoittaa myös tietosuojapyynnöt sekä henkilötietoihin liittyvät oikaisut, rajoitukset ja poistamiset.

VALVOVIEN VIRANOMAISTEN YHTEYSTIEDOT

Tietosuojavaltuutettu

• käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki
• postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
• tietosuoja(at)om.fi

Viestintävirasto

• Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki
• kirjaamo(at)viestintavirasto.fi

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan 16.4.2018 alkaen. Saatamme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, mikäli laki muuttuu tai ohjeet/määräykset täsmentyvät.